Başlı Başına Kuvvetli Bir Eylemdir Okumak-Hz. Mevlana/Mesnevi

Başlı Başına Kuvvetli Bir Eylemdir Okumak-Hz. Mevlana/Mesnevi

"Bişnev in ney çün hikâyet mikûnet

Ez cüdayihâ şikâyet mikûned."

Bişnev! Yani dinle! "Dinle" diye başlar Hz. Pir Mesnevi’sine. Sonra hikâye eder mesnevi mesnevi anlatacaklarını. "Dinle! Bu sözüm sanadır. Dinle! Ders çıkar bu neyin sana anlattıklarından. Dinle! Payına düşeni al tüm hikâyelerden.

Mevlana'nın en büyük eseri olan Mesnevi dinlemeyi öğütleyerek giriyor hikâyeye. Ardı sıra birçok hikâyeyi, birden çok cilde bu girişle topluyor Hz. pir. Celaleddin Rumi Hazretleri neyi dinleyelim istiyor? Ney hangi hikâyeleri anlatıyor bize?

Mevlana Hazretleri bize Mesnevisinde mana âleminde Müslümanlığı anlatır. Metaforlarla, derin olduğuna inanılan, anlaşılmayacak kadar karmaşık konuları basite indirgeyerek anlatmayı başarmış büyük bir eserdir Mesnevi.

Paulo Coelho bile çok ünlü ve dünya çapında çok konuşulmuş olan eseri Simyacı için Mevlana'nın Mesnevi'sinden esinlenmiştir. Hasılı, anlatılacak olanı, insanlara vermeye çalıştığı mesajı Mevlana Hazretleri Mesnevi'sinde toplamıştır. Bize de onun bu muhteşem eserini hürmetle okumak ve öğütlerini "dinlemek" düşer.

Son satırları Mesnevi'nin en önemli kısmı olduğuna inanılan 18 beyitinin sonuncusu olan ve mealen "Hamlar pişkinden anlamaz hiçbir zaman

Kısa söylemek lazım o zaman vesselam."anlamına gelen öğüdüyle bitiriyor ve pişmeye erişenlerden olmayı diliyorum:

"der neyâbed hâl-i puhte hîç hâm

Pes sühan kûtâh bâyed vesselam."

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ